Споживач має право на інформацію

Згідно з вимогами Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.03.2017 №464 «Про щорічне забезпечення споживачів ключовою інформацією про послуги у сферах енергетики та комунальних послуг»
Споживач має право отримувати наступну інформацю:
1) фактичний обсяг споживання електричної енергії;
2) порівняння обсягів споживання електричної енергії з іншими споживачами;
3) структуру тарифів на електричну енергію;
4) додаткову інформацію, що стосується споживання електричної енергії;
Хто повинен забезпечувати споживача інформацією? Де інформація повинна бути розміщена?
ПАТ «ЕК Херсонобленерго» повинно щорічно до 01 травня надати кожному споживачу інформацією за допомогою поштового зв’язку (чи рознесення її співробітниками компанії) та розміщення її в особистому кабінеті споживача (у разі його наявності), або, за згодою споживача, виключно шляхом розміщення інформації в його особистому кабінеті.
В якій формі повинна бути надана інформація?
Завантажити Додаток

Згідно з вимогами Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»
Споживачам гарантується безперешкодний та безоплатний доступ до інформації про:
1) права споживачів, місце та порядок одержання інформації споживачами;
2) ціни/тарифи, їхні складові для всіх категорій споживачів, зміну цін/тарифів;
Щомісяця:
3) частку та вартість електричної енергії, виробленої генеруючими потужностями (за видами генеруючих потужностей), в оптовій ціні на електричну енергію;
Щокварталу:
4) частку та вартість електричної енергії, виробленої генеруючими потужностями (за видами генеруючих потужностей), в середньозваженій ціні на електричну енергію для споживача;
Щокварталу:
5) порівняння цін/тарифів на товари, послуги в різних регіонах України, а також в Україні та інших державах;
Щороку:
6) прогнози зміни цін/тарифів та обґрунтування необхідності таких змін відповідно до заяви суб’єкта господарювання, що надається для встановлення тарифів на товари, послуги;
Щороку:
7) динаміку зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні п’ять років;
Щороку:
8) якісні характеристики товарів, послуг;
9) перелік, вартість та умови надання споживачам додаткових послуг;
Щомісяця:
10) середньомісячний розмір плати для приватного домогосподарства за спожиті товари, послуги — за категоріями споживачів;
Щокварталу:
11) розмір заборгованості з оплати спожитих товарів, послуг, періоди виникнення такої заборгованості — за категоріями споживачів;
Щокварталу:
12) порядок надання і нарахування субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а також пільг окремим категоріям громадян;
13) інвестиційні програми ліцензіатів та джерела їх фінансування, залучені кредити та їх цільове призначення, звіти про виконання затверджених інвестиційних програм;
14) заходи з енергозбереження;
15) державні цільові та інші програми енергозбереження.
Кожному споживачу у сферах постачання електричної енергії, гарантується безперешкодний та безоплатний доступ до інформації про:
1) стан розрахунків таким споживачем за спожиті товари, послуги, у тому числі про заборгованість з оплати за спожиті товари, послуги (за наявності), періоди, в яких виникла така заборгованість, відомості про обчислення її розміру, пільги та субсидії (у разі їх надання/призначення);
2) фактичні обсяги споживання таким споживачем товарів, послуг за попередні періоди.
Хто повинен забезпечувати споживача інформацією? Де інформація повинна бути розміщена?
ПАТ «ЕК Херсонобленерго» повинно розмістити інформацію на офіційному веб-сайті та на інформаційних стендах в абонентських відділах «ЕК Херсонобленерго».

Переглянути всі права