Споживач має право на послуги

Відповідно до Правил користування електричною енергією для населення (постанова КМУ від 26.07.99 № 1357) Договору про користування електричною енергією
Споживач має право на:
1) вибір постачальника електричної енергії та вибір тарифу,
2) отримання електричної енергії, якісні характеристики якої визначені державними стандартами,
3) відшкодування згідно із законодавством збитків, заподіяних внаслідок порушення його прав,
4) отримання інформації щодо якості електричної енергії, тарифів, порядку оплати, умов та режимів споживання
5) встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт,
Енергопостачальник несе відповідальність:
1) за шкоду, заподіяну Споживачу або його майну,
2) у разі тимчасового припинення енергопостачання з вини Енергопостачальника несе відповідальність у розмірі двократної вартості недовідпущеної споживачу електроенергії,
3) у разі порушення прав Споживача (відмова в реалізації прав, у наданні необхідної інформації чи надання послуг, які не відповідають вимогам),
4) у разі відпуску побутовому споживачу електричної енергії, параметри якості якої знаходяться поза межами показників, зазначених у договорі, енергопостачальник несе відповідальність і сплачує 25 відсотків вартості такої енергії.
У разі порушення Енергопостачальником умов договору
Споживач викликає Енергопостачальника для складання акта-претензії (в якому зазначається терміни та види порушень). Складається Споживачем та Енергопостачальником. У разі неприбуття Енергрпостачальника протягом 3 днів – акт складає сам Споживач. У разі відмови Енегопостачальника підписати акт – акт є дійсним, якщо його підписали 3 споживачі чи виборна особа органі самоврядування (ОСББ, квартальна). Акт-претензія побутового споживача подається енергопостачальнику, який у десятиденний термін усуває недоліки або надає побутовому споживачеві обгрунтовану відмову щодо задоволення його претензій. Завантажити акт-претанзію.
Енергопостачальник зобов’язується:
1) забезпечувавати надійне постачання електричної енергії згідно з умовами ліцензії та договором,
2) розглядати звернення та претензії побутового споживача щодо надання послуг, пов’язаних з постачанням електричної енергії, та приймати з цього приводу рішення у терміни, передбачені законодавством,
3) вести облік звернень (заяв, скарг, пропозицій, претензій) побутових споживачів щодо якості обслуговування споживачів, якості електричної енергії тощо;
4) проводити не менше як один раз на 6 місяців контрольне знімання показань приладу обліку. Процедура проведення звірки:
Відповідно до показів засобу обліку Енергопостачальник разом з Споживачем проводять звірку обсягів фактично спожитої та оплаченої електричної енергії і оформляють у двох примірниках акт звірки розрахунків (зазначають період, тарифи, пільги/субсидії). На підставі акта здійснюються остаточні взаєморозрахунки за електричну енергію. Спори, що виникають щодо проведення звірки, вирішуються шляхом переговорів між сторонами договору або в судовому порядку.
Якщо Вам потрібно провести контрольне знімання показань та акт звірки – зверніться до ХерсонОбленерго. Завантажити заяву.
Якщо реакції від ХерсонОбленерго немає – зверніться до підприємства із інформаційним запитом (на який вони повинні відреагувати протягом 5 днів та повідносьте нас про проблему). Завантажити інформаційний запит.

Переглянути всі права