Типовий акт-претензія до Херсонобленерго

ТИПОВИЙ АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ
____________________________________ «_______» _______________________ ___ р.
(назва населеного пункту) (дата складання)

Згідно з договором № __________________________________________________________
Споживач ____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
висловлює претензії Електропостачальнику з приводу (тимчасового припинення електропостачання, претензії до якості електричної енергії, інші претензії) _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
термін перерви________________________________________________________________
від __ _______________ ___ р. до ___ ____________________ р.
термін перерви ________________________________________________________________
від __ _______________ ___ р. до ___ ____________________ р.
Результати замірів параметрів якості електричної енергії_____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Результати повторних замірів (здійснюються через 5 днів) ___________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
У зв’язку з викладеним Електропостачальник повинен забезпечити відновлення електропостачання або проведення замірів параметрів якості та сплатити неустойку Споживачу згідно з умовами договору або перерахувати розмір сплати у разі невідповідної якості електричної енергії.
Інші умови: __________________________________________________________________.

Цей акт склали:

представник
Електропостачальника___________________________________
(посада, підпис, прізвище,) ім’я та по батькові)___________________________________

Адреса_____________________________

___________________________________

Телефон____________________________

Споживач
____________________________________
(посада, підпис, прізвище, ім’я та по батькові)___________________________________________Адреса______________________________

____________________________________

Телефон_____________________________

Споживач, який проживає у будинку

№ ___________ кв. ______ ____________

____________________________________
(підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

Споживач, який проживає у будинку

№ ___________ кв. ______ ____________

___________________________________
(підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

Виборна особа

___________________________________
(посада, підпис, ___________________________________
прізвище, ім’я та по батькові) ___________________________________
(номер посвідчення, що підтверджує надані їй повноваження) ___________________________________
(де, ким і коли зареєстровано)

_________
Примітка. У разі неприбуття в погоджений термін або відмови представника Електропостачальника від підпису акт вважається дійсним, якщо його підписали не менше ніж три споживачі, які проживають у цьому будинку, або Споживач і виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування населення.

Завантажити Акт

Переглянути всі шаблони